Werving & Selectie


DIREKT IN DIENST

Wij bieden je een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel. 


Niet alleen opleiding, diploma’s en werkervaring staan centraal, maar ook persoonlijke eigenschappen welke dienen aan te sluiten bij de bedrijfscultuur van je organisatie. 


Wij maken hierbij gebruik van ons landelijke netwerk van professionals. Indien wij geen relevante kandidaten beschikbaar hebben gaan wij exclusief voor je rekruteren. Desgewenst rekruteren wij in meerdere EU- landen om een goede match te maken.

Alle W&S activiteiten zijn op no-cure, no-pay basis. Blijft ondanks onze inspanningen resultaat uit, dan zijn alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bij een geslaagde match vragen wij een eenmalige vergoeding voor de geleverde diensten.

Met een gunstige fee en de no-cure, no-pay dienstverlening, bieden wij een aantrekkelijk en concurrerend alternatief voor de veelal hoge, reguliere tarieven van werving- en selectiebureaus.