Diensten

Flexibel inlenen

UITZENDEN

Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor u te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. U kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen.

Kandidaten werken bij u op basis van een uitzendovereenkomst en u kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd en u loopt geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten!


Ook kunt u zelf personeel werven en op flexibele basis via ons inlenen. Omdat u zelf de werving verzorgt geldt bij deze optie een gereduceerde tarief.


Bijzondere regeling werknemers 65+:
Het vaste contract vervalt vanaf het 65e jaar en via het fasensysteem 65-plus is het mogelijk geworden voor uitzendkrachten om na hun 65e jaar flexibel op uitzendbasis aan de slag te gaan.


DETACHEREN
U wilt iemand inlenen voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De duur van de detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald.

Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij u aan de slag te gaan.

Voordelen:
· Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid;
· Meer binding met flexibele werknemers;
· Geen administratieve lasten;
· Geen risico bij ziekte van de werknemer;
· Geen werkgeversverplichtingen.

Werving & Selectie

METEEN IN DIENST

Wij bieden u een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel. 


Niet alleen opleiding, diploma’s en werkervaring staan centraal, maar ook persoonlijke eigenschappen welke dienen aan te sluiten bij de cultuur van uw bedrijf. 


Wij maken hierbij gebruik van ons landelijke netwerk van professionals. Indien wij geen relevante kandidaten beschikbaar hebben gaan wij exclusief voor u rekruteren.

Alle W&S activiteiten zijn op no-cure, no-pay basis. Blijft ondanks onze inspanningen resultaat uit, dan zijn alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bij een geslaagde match vragen wij een eenmalige vergoeding voor de geleverde diensten.

Met een gunstige fee en de no-cure, no-pay dienstverlening, bieden wij een aantrekkelijk en concurrerend alternatief voor de veelal hoge, reguliere tarieven van werving- en selectiebureaus.

Collegiaal aan- en uitbesteden

PERSONEEL BLIJFT BIJ JOU IN DIENST

Heeft u een overcapaciteit aan werk en zoekt u een partij om werk aan uit te besteden? 


Heeft u juist personeel en ruimte over om extra werk aan te nemen? Heeft u voor een specifieke opdracht onvoldoende know-how in huis? 


Schakel ons ook bij deze vraagstukken in voor een professionele bemiddeling. Door ons landelijk netwerk zijn wij goed op de hoogte van vraag en aanbod, know-how en specialismen in de branche. En waar nodig kunnen wij u uiteraard ook nog voorzien van extra personeel.