Flexibel inlenen


UITZENDEN

Wanneer je tijdelijk personeel wil aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is de uitzendformule een goede oplossing. Ook als een reguliere proeftijd voor jou te kort is om een medewerker te beoordelen is de uitzendformule een goede oplossing. Je kunt een kandidaat, bij gebleken geschiktheid, na een bepaalde periode alsnog in dienst nemen.


Kandidaten werken op basis van een uitzendovereenkomst en je kunt op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd. Je loopt dus geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. Maximale flexibiliteit tegen minimale kosten!


Ook kunt je zelf personeel werven en op flexibele basis via ons inlenen. Omdat je zelf de werving verzorgt geldt bij deze optie een gereduceerde tarief.

Bijzondere regeling gepensioneerde werknemers:

Het vaste contract vervalt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. Via de uitzendformule  is het mogelijk  om na je pensioen op uitzendbasis aan de slag te gaan.Voor veel mensen een fijne gedachte om nog een aantal uur per week te blijven werken.


DETACHEREN
Je leent iemand in voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. De detacheringsperiode en het aantal te werken uren per maand wordt vooraf vastgelegd. Ook de vergoeding voor de volledige termijn wordt vooraf bepaald.

Doordat er een vooraf vastgestelde periode wordt vastgelegd, biedt dit kandidaten meer zekerheid dan een uitzendovereenkomst. Dit verlaagd de drempel voor goede kandidaten om bij je aan de slag te gaan.


VOORDELEN

  • Optimale combinatie van flexibiliteit en zekerheid.
  • Meer binding met flexibele werknemers.
  • Geen administratieve lasten.
  • Geen risico bij ziekte van de werknemer.
  • Geen werkgeversverplichtingen.